Τιμές

Η υπηρεσία Engine Carbon Clean παρέχεται από άρτια καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες με γνώση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, ναυτιλίας, αεροπλοΐας και εγκαταστάσεων παραγωγής, διασφαλίζοντας το υψηλότερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών με την κορυφαία παγκοσμίως τεχνολογία καθαρισμού κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Τιμοκατάλογος Οχημάτων
Τύπος Μέγεθος κινητήρα Προτεινόμενη Τιμή / Τρέχουσα προσφορά (περιλαμβάνει ΦΠΑ) Διάρκεια Καθαρισμού Ανά Κινητήρα (*) Τιμή καταλόγου (περιλαμβάνει ΦΠΑ)
Καλλιεργητές, Ψεκαστικά, Αλυσοπρίονα, Χλοοκοπτικά, Αντλίες, Τρακτέρ Κήπου, Ηλεκτρογεννήτριες Μέχρι 450cc (μέχρι 7.6HP) 25,00€ έως 25 λεπτά65,00€
Μοτοσυκλέτες Μέχρι 1200cc 40,00€ έως 30 λεπτά65,00€
Επιβατηγά, Μικρά Λεωφορεία, Επαγγελματικά, Γεωργικά Μηχανήματα, Ηλεκτρογεννήτριες Μέχρι 2000cc 55,00€ έως 45 λεπτά129,00€
--- ””” --- Μεταξύ 2001cc έως 4000cc 65,00€ έως 60 λεπτά129,00€
Λεωφορεία, Φορτηγά, Γεωργικά Μηχανήματα, Βαρέα Οχήματα & Μηχανήματα Έργου, Ηλεκτρογεννήτριες Μεταξύ 4001cc έως 8000cc 125,00€ έως 75 λεπτά228,00€
--- ””” --- Μεταξύ 8001cc έως 12000cc 145,00€ έως 90 λεπτά228,00€
Λεωφορεία, Φορτηγά, Γεωργικά Μηχανήματα, Βαρέα Οχήματα & Μηχανήματα Έργου, Ηλεκτρογεννήτριες, Μηχανές Τρένων Μεταξύ 12001cc έως 18000cc 165,00€ έως 120 λεπτά389,00€
--- ””” --- Μεταξύ 18001cc έως 30000cc 205,00€ έως 150 λεπτά389,00€
--- ””” --- Μεταξύ 30001cc έως 100000cc Επικοινωνήστε μαζί μας -Επικοινωνήστε μαζί μας
--- ””” --- Πάνω από 100001cc Επικοινωνήστε μαζί μας -Επικοινωνήστε μαζί μας
(*) Στην «Διάρκεια Καθαρισμού Ανά Κινητήρα», δεν περιλαμβάνετε ο χρόνος αρχικού ελέγχου του κινητήρα, σύνδεσης και αποσύνδεσης της μονάδας Engine Carbon CleanClean
Α) Δεν περιλαμβάνεται πιθανό κόστος μετακίνησης και τυχόν διαμονής / διατροφής (αφορά ECC mobile service), στο καθορισμένο σημείο καθαρισμού
Β) Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης (απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων μεταξύ του κινητήρα και της μονάδας Engine Carbon Clean), ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος μετακίνησης της μονάδας Engine Carbon Clean στο καθορισμένο σημείο καθαρισμού


Τιμοκατάλογος Ναυτιλίας
Τύπος Μέγεθος κινητήρα Προτεινόμενη Τιμή / Τρέχουσα προσφορά (περιλαμβάνει ΦΠΑ) Διάρκεια Καθαρισμού Ανά Κινητήρα (*) Τιμή καταλόγου (περιλαμβάνει ΦΠΑ)
Πλωτά μέχρι 2.5 μέτρα Μέχρι 550cc (μέχρι 25HP) 55,00€ έως 25 λεπτά228,00€
Πλωτά μεταξύ 2.5 και 6 μέτρων Μεταξύ 551cc και 1000cc (μέχρι 60HP) 75,00€ έως 35 λεπτά228,00€
Πλωτά μεταξύ 6 και 18 μέτρων Μεταξύ 1001cc και 2100cc (μέχρι 115HP) 165,00€ έως 50 λεπτά228,00€
--- ””” --- Μεταξύ 2101cc και 3400cc (μέχρι 400HP) 205,00€ έως 65 λεπτά389,00€
--- ””” --- Μεταξύ 3401cc και 4600cc (400+HP) 265,00€ έως 80 λεπτά389,00€
Πλωτά 18 μέτρων και άνω Μεταξύ 4601cc και 12000cc (400+HP) 325,00€ έως 95 λεπτά389,00€
--- ””” --- Μεταξύ 12001cc έως 30000cc Επικοινωνήστε μαζί μας έως 155 λεπτάΕπικοινωνήστε μαζί μας
--- ””” --- Μεταξύ 30001cc έως 100000cc Επικοινωνήστε μαζί μας -Επικοινωνήστε μαζί μας
- Πάνω από 100001cc Επικοινωνήστε μαζί μας -Επικοινωνήστε μαζί μας
(*) Στην «Διάρκεια Καθαρισμού Ανά Κινητήρα», δεν περιλαμβάνετε ο χρόνος αρχικού ελέγχου του κινητήρα, σύνδεσης και αποσύνδεσης της μονάδας Engine Carbon Clean
Α) Δεν περιλαμβάνεται πιθανό κόστος μετακίνησης και τυχόν διαμονής / διατροφής (αφορά ECC mobile service), στο καθορισμένο σημείο καθαρισμού
Β) Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης (απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων μεταξύ του κινητήρα και της μονάδας Engine Carbon Clean), ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος μετακίνησης της μονάδας Engine Carbon Clean στο καθορισμένο σημείο καθαρισμού
Γ) Εύκολη πρόσβαση στο σημείο των μηχανών / γεννητριών


Τιμοκατάλογος Αεροπλοΐας
Τύπος Μέγεθος κινητήρα Προτεινόμενη Τιμή / Τρέχουσα προσφορά (περιλαμβάνει ΦΠΑ) Διάρκεια Καθαρισμού Ανά Κινητήρα (*) Τιμή καταλόγου (περιλαμβάνει ΦΠΑ)
Ελαφρά Αεροσκάφη Μέχρι 12000cc Επικοινωνήστε μαζί μας -Επικοινωνήστε μαζί μας
Ελαφρά Αεροσκάφη Μεταξύ 12001cc έως 30000cc Επικοινωνήστε μαζί μας -Επικοινωνήστε μαζί μας
(*) Στην «Διάρκεια Καθαρισμού Ανά Κινητήρα», δεν περιλαμβάνετε ο χρόνος αρχικού ελέγχου του κινητήρα, σύνδεσης και αποσύνδεσης της μονάδας Engine Carbon Clean
Α) Δεν περιλαμβάνεται πιθανό κόστος μετακίνησης και τυχόν διαμονής / διατροφής (αφορά ECC mobile service), στο καθορισμένο σημείο καθαρισμού
Β) Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης (απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων μεταξύ του κινητήρα και της μονάδας Engine Carbon Clean), ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος μετακίνησης της μονάδας Engine Carbon Clean στο καθορισμένο σημείο καθαρισμού